ZIARE PE JUDETE
Ziare Alba IuliaZiare AradZiare ArgesZiare BacauZiare BihorZiare Bistrita-NasaudZiare BotosaniZiare BrailaZiare BrasovZiare BucurestiZiare BuzauZiare CalarasiZiare Caras-SeverinZiare ClujZiare ConstantaZiare CovasnaZiare DambovitaZiare DoljZiare GalatiZiare GiurgiuZiare GorjZiare HarghitaZiare HunedoaraZiare IalomitaZiare IasiZiare MaramuresZiare MehedintiZiare MuresZiare NeamtZiare OltZiare PrahovaZiare SalajZiare Satu MareZiare SibiuZiare SuceavaZiare TeleormanZiare TimisZiare TulceaZiare ValceaZiare VasluiZiare Vrancea
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Adunari Generale (Convocator)

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 18 Apr 2024
Ordinul Consilierilor Juridici din Romania. Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita. Nr. 01 din data 17 Aprilie 2024

In conformitate cu art. 15 din Statutul Asociatiei, Consiliul Colegiului Consilierilor Juridici Ialomita, membrii: Emilian Barbu - membru fondator, Ovidiu Gales, Simona Dogaru, Iuliana Lambru, Viorel Stanciu, Camelia Nitu si Octavian Stanciu

C O N V O A C A:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA pe data de25.04.2024, ora 1700 care se va desfasura in sala de sedinte din cadrul Consiliului Judetean Ialomita aflat la adresa judet Ialomita, Municipiul Slobozia, B-dul Chimiei, Nr. 21.

Ordinea de zi propusa:

Validarea participantilor la sedinta si validarea dreptului de vot a acestora;
Prezentarea situatiei organizatiei: juridica si economica;
Prezentarea membrilor fondatori si aderenti ai Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita pana la data de 25.04.2024, consilieri juridici inscrisi in tabloul consilierilor juridici definitivi si stagiari activi/ suspendati tinut de catre CCJ Ialomita
Alte modificari ale statutului, actului constitutiv;
Votarea si confirmarea structurilor de conducere si coordonare ale Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita nou alese, dupa revocarea unor membrii din conducere, alegerea inlocuitorilor in vederea comunicarii modificarilor judecatoriei Slobozia, ulterior inregistrarea in registrul asociatiilor si fundatiilor;
Votarea modificarii statutului si a actului constitutiv;
Imputernicirea membrilor desemnati din cadrul Consiliul Director al Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita pentru deschiderea contului curent al Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita;
Schimbarea sediului social al Asociatiei "Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita";
Informarea catre Ordinul Consilierilor Juridici din Romania (OCJR), a noii conduceri a Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita si tabloul consilierilor juridici definitivi si stagiari activi/ suspendati;
Diverse. Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile A.G.E.A., toti consilierii juridici, (indiferent daca sunt stagiari sau definitivi) cu drept de vot, inscrisi in Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita pana la data de 25.04.2024 si care au achitat cotizatia la zi. Informatii suplimentare se pot obtine de la persoana de contact prin email: emilian_barbu@yahoo.comsi la tel.0722300306, persoana de contact dl. cons. jur. Emilian Barbu. Intocmit, Cons. Jur. Emilian Barbu in calitate de membru fondator

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 17 Apr 2024
CONVOCATOR Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale MEDSPRIA S.A. cu sediul social in Ors. Baia Sprie, str. Aleea Minerilor, nr. 29, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/760/2011, avand Cod Unic de inregistrare 29031048, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22.05.2024 ora 1700, care isi va desfasura lucrarile la sediul social al societatii, la care sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 08.05.2024. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situatiilor financiar contabile aferente anului 2023; 2. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent anului 2023; 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie aferente anului 2023; 4. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori aferent anului 2023; 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2024. Participarea la lucrarile adunarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala solicitata de Consiliul de Administratie. Actionarii, persoane fizice, care doresc sa participe la Adunarea Generala se vor legitima cu C.I. (B.I.) sau pot fi reprezentati de persoane mandatate de acestia din randul celorlalti actionari in conditiile legii, iar cele juridice vor avea delegatie de reprezentare. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii si se vor depune in original, completate si semnate, cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare pentru prima convocare, a doua convocare a A.G.O.A. va fi in data de 23.05.2024, ora 1700, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Relatii suplimentare se pot obtine la adresa de e-mail: contact@medspria.ro. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE FURNEA IULIAN

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al INAINTE S.C.M., cu sediul social in Constanta,
bdul Al. Lapusneanu nr. 104, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. C13/24/2005,
C.F. RO1888390, convoaca Adunarea Generala Ordinara a membrilor cooperatori in data
de 18.04.2024, ora 10.00,
care va avea loc la sediul societatii din bdul AI. Lapusneanu nr. 104,
cu urmatoarea Ordine de Zi:
raportul Consiliului de Adrministratie privind activitatea anului 2023;
raportul privind situatia financiara anuala la data de 31.12.2023;
contul de profit si pierdere;
raportul Comisiei de cenzori;
raportul Consiliului social proiect de buget pentru 2024;
sistemul de salarizare; primirea de noi membrii cooperatori;
probleme diverse.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
BALACEANU COSTESCU RADU

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
Consiliul de Administratie al societatii
Destine Holding SA, cu sediul in Ploiesti, Str.
Torcatori nr. 4, etaj 2, apartament 3, Jud.
Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova
s u b n r. J2 9/16 8 4 / 2 0 07, a v a n d C U I
RO22046912, la solicitarea actionarului Bocanescu
Romeo, actionar care detine 26,8975%
din capitalul social, completeaza ordinea de zi
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din 27.04.2024, ora 10.00 (prima convocare)
sau 28.04.2024, ora 10.00 (a II-a
convocare in caz de neintrunire a cvormului
necesar la prima convocare), publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.
1174/07.03.2024, cu urmatoarele: VII.3. Aprobarea
initierii unor masuri cu privire la Societatea
cu Raspundere Limitata Broker de
Asigurare - Reasigurare "Destine ASIG"
Republica Moldova, cod fiscal (IDNO)
1013600029529, societate care se confrunta
cu dificulati in derularea activitatii generate
de modificarile legislative din Republica
Moldova, respectiv: adoptarea masurilor de
dizovare si lichidare a acestei societati sau
cesiunea partilor sociale catre orice persoana
interesata, la valoarea nominala a partilor
sociale.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
CONVOCATOR Administratorul unic al S.C. EXPLORE ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Ariesul Mare, nr. 3, bl. I10, sc. E, ap. 68, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6250/2008, cod fiscal 23657140 CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 08.05.2024, ora 10.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Ariesul Mare, nr. 3, bl. I10, sc. E, ap. 68, sector 6, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Bilantului si Contului de profit si pierderi pe anul 2023. 2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului pentru exercitiul financiar aferent anului 2023. 3. Repartizarea profitului realizat. Administrator unic, Cristian Tudorescu

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
Consiliul de Administratie al SC SOMADI SA convoaca Adunarea Generala Ordinara, pentru data de 24.04.2024 ora 11 la sediul societatii din Calea Serban Voda Nr. 30-32 sector 4 Bucuresti pentru toti actionarii inregistrati la 31.03.2024 la Depozitarul Central S.A. Ordinea de zi:1.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.2.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2023.3.Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi la data de 31.12.2023. Daca la data de 24.04.2024 Adunarea Generala Ordinara nu indeplineste conditiile de intrunire se reprogrameaza pentru data de 25.04.2024 la aceeasi ora, la sediul societatii SOMADI SA.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
SCM Colin Daily convoaca la sediul din Buc.,str.Valea Lunga nr.30,sect.6,indata de 22.04.2024 ora 9,00, Adunarea Generala Ordinara cu urmatoarea ordine de zi:1.Raportul consiliului de administratie pentru anul 2023.2.Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2023.3.Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.4.Contul de profit si pierdere pentru anul 2023.5.Certificarea bilantului contabil pentru anul 2023.6.Repartizarea profitului realizat in anul 2023.Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru anul 2023.7.Raportul Consiliului Social pe anul 2023.8.Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.9.Criteriile de performanta prevazute in contractul de administrare pe anul 2024.10.Strategii de dezvoltare a SCM COLIN DAILY pentru anul 2024.11.Proiectul sistemului de salarizare pe anul 2024.12.Clauze generale de munca pe 2024.13.Probleme organizatorice:organigrama 2024;ratificari decizii si hotarari luate de consiliul de administratie intre cele doua adunari generale. In acelasi loc si la aceeasi data, la ora 10 se convoaca Adunarea Generala Extraordinara cu urmatoarea ordine de zi:1.Evolutia si publicarea capitalului social la 31.12.2023.2.Diverse

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
CONVOCARE.Consiliul de administratie al societatii comerciale IPA SA, inmatriculata la ORC-TB sub nr.J40/6202/1991, CUI.1570298, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr.169, etaj 5, cam.10, convoaca:ADUNAREA ORDINARA A ACTIONARILOR in ziua de:15.05.2024 ora:13.00 in sediul din Bucuresti, Calea Floreasca nr.169, etaj 5, cu urmatoarea ordine de ZI:1.Prezentarea, debaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale cuprinzand bilantul, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatile financiare pe anul 2023.2.Prezentarea, debaterea si aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023. 3.Repartizarea rezultatului financiar aferent exercitiului financiar 2023.4.Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pe anul 2023. In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditille legale, adunarea generala ordinara se va reprograma pentru data de 16.05.2024 in acelasi loc si la aceeasi ora. La adunare pot participa actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 13.05.2024, sau prin mandatare astfel: cu procuri speciale ridicate de la sediul societatii daca imputernicitii sunt actionari si cu procuri autentificate la notar, daca nu sunt actionari IPA SA. Procurile vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 14.05.2024 ora 15.00. Relatii suplimentare la tel.0213180064. PRESEDINTE CA Trifan Marius

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 25 Mar 2024
Administratorul Unic al S.C. MICRON TURBOTEH S.A., D-na ec. Adelina Cristina Petre, convoaca in conformitate cu prevederile art.117 al Legii nr.31/1991 republicata si modificata, Adunarea Generala a Actionarilor in sedinta ordinara, in data de 30.04.2024 orele 1400 la sediul societatii in B-dul Iuliu Maniu nr.220 B, cu urmatoarea ordine de zi : 1. Aprobarea raportului administratorului si raportului cenzorilor pe anul 2023. 2. Aprobarea bilantului pe anul 2023. 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. 4. Diverse. Relatii la tel. 0214341488, d-na Cristina Kulcsar.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 25 Mar 2024
In temeiul Legii nr. 1/2005 si a actului constitutiv al CONSUMCOOP SILVA COM SOCIETATE COOPERATIVA NEHOIU, consiliul de administratie convoaca in data de 12 aprilie 2024, orele 10, la Hanul Nehoiu, Adunarea generala ordinara cu urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului consiliului de administratie si a comisiei de cenzori pe anul 2023; 2. Dezbaterea si adoptarea situatiilor financiare anuale; 3. Descarcarea de gestiune a administratorilor; 4. Adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli, a prgramului de activitate pe 2024;5. Alegerea presedintelui si a consiliului de administratie; 6. Aprobare primirii/ retragerii/ excluderii de membrii cooperatori; 7. Alegerea delegatilor la Adunarea generala UJCC Buzau. Adunarea generala extraordinara, cu urmatoarea ordine de zi; 1. Aprobarea bunurilor apartinand societatii care pot face obiectul ipotecarii, gajarii sau instrainarii pe parcursul anului 2024; 2. Diverse.
Ziarul Anuntul de Vest
Ultimele ZIARE adaugate Ziarul Ziarul Anuntul de Vest Ziar local / regional online de anunturi ce apare in judetul Alba Iulia, de luni pana duminica. Ziarul "Ziarul Anuntul de Vest" se prezinta sub forma de tabloid cu dimensiunile tiparului de 0.00 cm x 0.00 cm, avand 1 pagini
Anunturi fonduri europene

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Curierul National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Anunturi Citatii Ziare
Anunt Licitatii Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Mica Publicitate Cluj
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Servicii de curatenie

23 Apr 2024
#boycotAustria